Altan Hukuk | Uyuşturucu Ticareti

Uyuşturucu Ticareti Suçu

Eşiniz, kardeşiniz, çocuğunuz ya da kendiniz hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan dava mı açıldı? Uyuşturucu madde ticareti suçu ile ilgili merak ettikleriniz hakkında detaylı bilgi almak için Altan Hukuk Bürosunun uzman avukatlarına danışabilir ve hukuki yardım alabilirsiniz. Bu konu ile ilgili özel olarak çalışmaları bulunan ve arşivinde birçok emsal Yargıtay kararı ve dosyası bulunan tecrübeli Avukatlarımız, Türkiye’nin hangi ilinde olursanız olun size avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlayacaktır.

Merak ettiğiniz birkaç soruya bu makalemizde cevap vermeye çalıştık. Mesela; Uyuşturucu madde ticareti suçlarında delil değerlendirmesi nasıl yapılır? Mahkeme neye göre beraat kararı verir? Eğer suçsuzsanız hangi delillerin toplanması beraat etmenizi sağlayabilir?

TCK.’nın 188/3 maddesi uyarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılanan bir sanığın avukatı mahkemeden, müvekkilinin beraat etmesini sağlamak amacıyla dosya içeriğine göre sanık yararına birçok farklı delilin toplanmasını isteyebilir. Ancak bunlar yerine getirilmeden sanığın mahkumiyetine karar verilirse de istinaf yoluna başvurarak Bölge Adliye Mahkemeleri’nde ve devamında temyiz yoluna başvurarak Yargıtay’da sanık hakkındaki mahkumiyet kararının kaldırılmasını/bozulmasını, neticeten müvekkilin beraat etmesini sağlayabilir.

Uyuşturucu madde ticareti suçunda sanık lehine toplanabilecek ve sanığın beraatini sağlayabilecek pek çok delil bulunmakla birlikte bunlardan bazıları aşağıda Yargıtay kararları ile açıklanmıştır;

1- PARMAK İZİ KARŞILAŞTIRMASI YAPILMASI

Suça konu olarak ele geçirilen maddelerden alınan parmak izi örnekleri ile sanığın parmak izinin karşılaştırılması gerekmektedir. “Sanık yakalandığında alınan parmak izleri (alınmadı ise alınarak) ile ele geçirilen materyaller üzerindeki parmak izlerinin karşılaştırılması yapılarak bu izlerin sanığa ait olup olmadığı tespit edildikten sonra, tüm deliller birlikte değerlendirilip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun saptanması gerektiği…” (T.C. Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2016/2495 E. 2017/112 K. 09.01.2017).

2-HTS KAYITLARININ GETİRTİLMESİ;

Sanığın kullanmış olduğu cep telefonu numarası ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen kişiler arasında ne kadar sıklıkla, hangi tarihlerde telefon görüşmesi olduğu, aynı yerden hangi tarihlerde baz sinyal bilgisinin alındığı gibi konularda inceleme yapılmak üzere sanığın HTS kayıtlarının incelenmesi gerekmektedir. “Sanıkların üst arama tutanağında İMEİ numarası yazılı olan cep telefonlarının suç tarihi ve öncesinde hangi hatlar ile kullanıldığı ve bu hatların kimler adına kayıtlı olduğu; ayrıca sanıkların üst arama tutanağında seri numarası belirtilen sim kartların kimin adına kayıtlı olduğu araştırılarak, tespit edilecek hatların suç tarihi ve öncesine dair baz istasyonu bilgisini de içeren HTS kayıtlarının getirtilmesi gerektiği…” (T.C. Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2014/5520 E. 2016/1700 K. 31.05.2016)

3-KEŞİF YAPILMASI;

Sanığın yakalanmış olduğu ya da uyuşturucu maddenin ele geçirildiği yerde muhakkak keşif yapılarak suça konu maddelerin kim tarafından, ne zaman, ne şekilde yerleştirildiğinin tanık beyanı, kamera kayıtları vs gibi yan delillerle tespit edilerek olayın aydınlatılması gerekmektedir. “Olay yerinde keşif yapılarak suça konu uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği yerin ve başkaları tarafından buraya konmasının mümkün olup olmadığının belirlenmesi, bilirkişi aracılığı ile olay yeri ile suç konusu maddelerin bulunduğu bölümün ayrıntılı olarak krokisinin çizilmesi; sonucuna göre tüm deliller birlikte tartışılarak sanığın hukukî durumunun saptanması gerektiği…” (T.C. Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2015/4980 E. 2016/1729 K. 02.06.2016).

4-KAMERA KAYITLARININ İNCELENMESİ;

Sanık ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen kişiler arasında uyuşturucu madde alma-verme olayının yaşanıp yaşanmadığı, karşılığında para verilip verilmediği, iddia edilen yerde sanığın bulunup bulunmadığı gibi hususlarla ilgili olayın aydınlatılmasını sağlamak amacı ile civardaki kamera kayıtlarının detaylı olarak incelenmesi sağlanmalıdır. “Dosya içerisinde mevcut görüntü CD’sinin çözümü yapılarak görüntülerde sanığın var olup olmadığı varsa sanığın elinde, içinde esrar bulunan çantanın bulunup bulunmadığının tespiti, yine varsa olay tarihine ait güvenlik kamera kayıtlarının ayrıntılı olarak incelenip sanığın uyuşturucu maddelerin bulunduğu çanta ile otogara ya da bilet aldığı seyahat acentesinin işyerine giriş yapıp yapmadığının araştırılması gerektiği..” (T.C. Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2016/1506 E. 2016/5413 K. 07.11.2016).

5-ZABIT MÜMZİLERİNİN (TUTANAK DÜZENLEYİCİ POLİS VEYA JANDARMANIN) DİNLENMESİ;

Sanığın suçu işlediğine yönelik olaya ilişkin tutanak düzenleyen ve imzalayan tüm görevlilerin beyanlarının alınması gerekmektedir. “…üst giysisinin sağ cebinden çıkarmış olduğu uyuşturucu maddeyi vererek karşılığında görevlilerden para aldığı belirtilen ve “X2” olarak adlandırılan şahsın sanık … olduğu şeklindeki tespit ile tutanağı kabul etmeyen sanığın savunması karşısında “X2” olarak belirtilen şahsın sanık olup olmadığı ve uyuşturucu maddenin sanığa aidiyeti konusunda tutanak mümzilerinin tanık olarak dinlenmeleri gerekir.…’’ (T.C. Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2016/1916 E. 2016/8629 K. 13.12.2016), “…Sanık hakkında fiziki takip tutanağı düzenleyen kişiler dinlenmeden karar verilmesi…” (T.C. Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2016/3030 E. 2017/234 K. 26.01.2017).

6-UYUŞTURUCU MADDENİN SANIĞA AİDİYETİNİN GEREKİRSE MOLEKÜLER GENETİK İNCELEME YAPTIRILARAK ARAŞTIRILMASI;

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yanında başkaca eşyalar da bulunuyor ise bunların sanığa ait olup olmadığı hususlarında alınan örnekler ile yapılacak genetik inceleme neticesinde sanığa ait olup olmadığı hususlarında değerlendirme yapılması gerekmektedir. “…Olay tutanağında imzaları bulunan tutanak düzenleyicileri tanık olarak dinlenilerek; valizde uyuşturucu madde bulunduğunun nasıl belirlendiği, valizin sahibinin sadece muavinin beyanına dayalı olarak tespit edilip edilmediği, bagaj fişinin çanta üzerinden mi yoksa sanıktan mı ele geçirildiği, çanta içerisinde uyuşturucu madde dışında giysi ve kişisel kullanıma yönelik başka bir materyal bulunup bulunmadığı hususlarının sorulması, uyuşturucu dışında bulunan eşya ya da materyaller varsa bunların sanığa ait olup olmadığının belirlenmesi ve gerektiğinde sanıktan alınacak kan, doku ya da benzeri örneklerle mukayeseli olarak moleküler genetik inceleme yaptırılması gerektiği..”

7-SANIĞIN CEZA SORUMLULUĞUNUN VAR OLUP OLMADIĞINA YÖNELİK RAPOR ALINMASI;

Sanığın suç tarihinde işlediği fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalmış olup olmadığı konusunda Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden ya da Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesinden rapor alınmaması bozma sebebi olarak kabul edilmektedir. (T.C. Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2016/2184 E. 2017/38 K. 18.01.2017).

Uyuşturucu madde ticareti suçunda sanıklar lehine burada yer veremediğimiz örneğin; teşhise, olay tutanaklarına, uzmanlık raporlarına, telefon dinlemeye, arama kararına, usule yönelik işlemlerde sanığın savunma hakkının kısıtlanmasına v.s.dair birçok farklı bozma sebebi daha bulunmaktadır.

Bir dosyada önemli olan ne kadar delil toplandığı değil dosyanıza uygun olan ve lehinize sonuç verebilecek delillerin toplanmasını istemektir. Avukatınızın aleyhe düşünce oluşturacak bir delilin dosyaya girmesini sağlaması şüphesiz menfaatinize olmayacaktır.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılanan yahut ceza almış bir sanık (ya da yakını) iseniz uyuşturucu suçlarında istinaf ve Yargıtay uygulamasına, beraat ve bozma gerekçelerine tümüyle hakim bir ceza avukatı edinmeniz, dosyanızdaki tüm özellikler değerlendirildikten sonra durumunuza uygun düşecek şekilde savunma yapılmasını, ceza almanız halinde de mahkemenin neden mahkumiyet verdiği “doğru tespit edilerek” istinaf veya temyiz başvurusunun size özel hazırlanmasını sağlamanız faydanıza olacaktır.

iletişim
© 2019 ALTAN HUKUK & DANIŞMANLIK BÜROSU | Tüm Hakları Saklıdır.