Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan Sorular


Dava açmak için ya da bana karşı açılan davaların yürütülmesi için avukat tutma zorunluluğum var mı?
Türk hukuk sisteminde herkes kendi davasını bizzat kendisi takip edebilmekte olup avukat tutma zorunluluğu tabiki bulunmamaktadır. Ancak hangi tür dava olursa olsun, davanın dilekçeler aşamasından duruşmalarına, kanunlarda düzenlenen ve mahkemenin vermiş olduğu sürelerden yapılacak işlemlerin niteliğine kadar detaylı bilgi sahibi olmanız ve davanızda sahip olduğunuz tüm haklarınızı iyi şekilde bilmeniz ve kendinizi 5-10 dakikalık duruşmalarda hakime en iyi şekilde anlatabilmeniz gerekmektedir. Tüm bu işlemlerin en iyi şekilde gerçekleşmesi ve hak kaybı yaşamamanız için konusunda uzman bir avukat yardımından yararlanmanızı tavsiye ederiz. İster hukuk davası ister ceza davası olsun her dava türünün kendine has özellikleri ve mevzuat düzenlemesi bulunduğundan, konusunda uzman bir avukat size en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sağlayacaktır. Artık günümüzde genel hukuk bilgisinin dışında güncel Yargıtay ve İstinaf mahkemesi kararlarını ve içtihatları takip etmek büyük avantaj sağlamakta ve bu sayede davaların seyri de değişebilmektedir.
Bir alışveriş dolayısıyla hak kazandığım alacağımı alamıyorum. Ne yapmam gerekir?
Alacaklarla ilgili en hızlı ve etkili çözüm icra takipleridir. İcra takipleri de kendi içerisinde konusuna göre farklı çeşitler içermektedir. Konusunda uzman bir icra avukatından yararlanmanız halinde alacağınıza en hızlı şekilde kavuşacağınızı belirtmek isteriz. Diğer taraftan alacak davası açmak da ikinci bir yol olarak karşınıza çıkmaktadır. Alacak konularında her iki yola da başvurmanız mümkün olup icra takibi bir çok açıdan daha avantajlıdır.
Kendi başıma icra takibi başlatamaz mıyım?
Tabiki herkes kendisi dava açabildiği gibi icra takibi de başlatabilir. Ancak icra takibi başlatmakla iş bitmediği gibi süreler oldukça fazla önem arz etmekte ve tüm aşamaları bizzat sizin takip etmeniz ve hukuki olarak yapılması gerekenleri yapmanız gerekmektedir. Burada tüm bu işlemlerin çok vaktinizi alacağını ve de en ufak bir hata sonucunda büyük kayıplar yaşayabileceğinizi unutmamanız gerekir. İcra hukuku çok fazla detay içeren ve incelikleri bulunan bir tür olup, konusunda iyi olan ve icra hukukuna hakim olan bir avukat yardımından yararlanarak işlerinizde başarı sağlayabileceğinizi hatırlatmak isteriz. İcra hukukunda alacaklı tarafta yer alıyor iseniz sizin için en önemli şeyin paranızı tahsil edebilmek olduğunu bilen Altan Hukuk Bürosu tam da bu amaca hizmet için gayret göstermektedir. Eğer borçlu tarafta yer alıyor iseniz, sizden talep edilen borç miktarında, faizlerinde, masraflarında hata var ise bunun tespiti ve düzeltilmesi bir yana, ortada bir haksızlık varsa bunun giderilmesi için gerekli itiraz ve davaların açılması hususu Altan Hukuk bürosunun öncelikleri arasında yer almaktadır.
İcra takibi başlatmak istiyorum ama harç ve masraflardan korkuyorum?
İcra takibi başlatmak çok fazla masraf yapmanızı gerektirmediği gibi konusunda uzman olduğu gibi dürüst, ilkeli, ahlaklı ve işini düzgün yapan bir hukuk bürosu ile çalışırsanız yalnızca gerektiği zaman gerektiği kadar masraf yaparak en ucuz yoldan ve en hızlı şekilde amacınıza ulaşmanız sağlanacaktır.
Boşanma Davası Türleri Nelerdir?
Türk medeni kanununda boşanma davası türleri çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Boşanma sebepleri nelerdir?
  • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması
  • Şiddetli geçimsizlik
  • Hayata kast ve pek kötü muamele
  • Terk
  • Akıl hastalığı
  • Zina ve benzeri sebepler.
Anlaşmalı boşanma davası açabilmenin şartları nelerdir?
Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için eşlerin en az 1 yıl süre ile evli olma şartı bulunmaktadır. Ayrıca her iki eş de anlaşmalı boşanma duruşmasında bizzat hazır olmalıdır. Ancak bu şartları sağlamayan tarafların çekişmeli boşanma davası açmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
Boşanma süreci nasıl işler?
Boşanma davasında sürecin başlaması dava dilekçesinin hazırlanması ile başlamakta olup, bu davalarda en önemli aşama dilekçeler aşamasıdır. Bu nedenle boşanma davalarının dilekçesi hazırlanırken mutlaka ve mutlaka avukat yardımından yararlanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Eksik ve yanlış bilgilerle hazırlanmış boşanma davası dilekçeleri davanızın seyrini önemli ölçüde etkileyecektir. Daha sonraki aşama duruşmalar aşaması olup burada tüm deliller ortaya konulmakta ve etkin şekilde yargılama yapılmaktadır.
Boşanma davası ne kadar sürer?
Anlaşmalı boşanma davası için Altan Hukuk Bürosuna başvurduğunuz takdirde 1 gün içerisinde boşanma kararı alıp kesinleştirme işlemleri ve nüfusa boşanmış olduğunuz bilgisinin bildirilmesi dahil olmak üzere tüm işlemleri en hızlı şekilde sonuçlandırma imkanımız bulunmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları yerel mahkemelerde ortalama olarak 8-10 aylık bir süreçte tamamlanmakta olup, taraflar istinaf/temyiz aşamalarına başvurduğu takdirde bu süreç yaklaşık 2 yıllık bir zamanı kapsamaktadır.
Boşanma davasını hangi tarafın açması daha avantajlı olur?
Boşanma davasını hangi tarafın önce açtığının hukuki açıdan herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Önemli olan kendinizi hukuk kuralları çerçevesinde en iyi şekilde anlatabileceğiniz konusunda uzman avukatlarla temsil edilebilmenizdir.
Boşanma davası açmak için gerekli evraklar nelerdir?
Öncelikle iyi hazırlanmış bir boşanma dava dilekçeniz olmalıdır. İki nüshadan ibaret dilekçe ile birlikte nüfus cüzdanınızı yanınıza alarak Aile mahkemelerine başvurmanız ve gerekli mahkeme harç ve masraflarını yatırmanız halinde boşanma davasını açabilirsiniz.
Duruşmaya bizzat katılmak gerekli midir?
Eğer avukatınız bulunuyorsa taraf olarak bizzat duruşmalara katılma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Ancak avukatınız yok ve davacı tarafta yer alıyor iseniz duruşmalara katılmanız gerekmektedir. Aksi halde dosyanın işlemden kaldırılmasına ve akabinde davanın açılmamış sayılmasına karar verilebilir.
Boşanma davası için avukat tutma zorunluluğu var mıdır?
Hukuk sistemimizde yer alan diğer tüm davalarda olduğu gibi boşanma davalarında da avukat tutma/ avukatla temsil edilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak boşanma davalarında nafaka ve tazminat gibi konular en önemli hususlar olup, konusunda uzman bir avukattan yardım almadığınız takdirde çok büyük hak kayıpları yaşama ihtimaliniz bulunmaktadır. Yine boşanma davalarında 1-0 öne geçmek istiyorsanız dilekçelerinizin aile ve boşanma hukuku uzmanı bir avukat tarafından hazırlanmış olması gerekmektedir.
Boşanma davasında nafaka konusu nasıl belirlenmektedir?
Boşanma davalarında en önemli konulardan birisi de hem eş yararına verilen yoksulluk nafakası hem de çocuklar lehine verilen iştirak nafakasıdır. Bu nafakaların miktarları öncelikle tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre belirlenmekte ancak kendinizi iyi bir avukat ile temsil etmeniz de nafaka miktarları üzerinde önemli rol oynayacaktır.
Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat miktarları nasıl belirlenir?
Boşanma davasında maddi ve manevi tazminatı yalnızca az kusurlu ya da kusursuz olan eş alabilir. Bunun için de mahkemede oluşacak kanaat önem arz etmekte olup, bu da ancak kendinizi en iyi şekilde temsil etmenizile mümkün olacaktır.
İş akdinin feshinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
İş akdinin işveren tarafından ve işçi tarafından feshedilmesine ilişkin bir çok neden bulunmakta olup bunlar iş kanununda ayrı maddelerde düzenlenmiştir. İş akdinin kim tarafından ve hangi nedene dayalı olarak feshedildiği tazminat ve alacak haklarınız açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle ister iş akdini siz feshedecek olun ister işveren tarafından iş akdiniz feshedilmiş olsun uzman bir iş davaları avukatına başvurmanızı tavsiye ederiz.
Çalışmakta olduğum işyerinden ayrılmak istiyorum. Ne yapmam gerekir?
Öncelikle işyerinden ayrılma sebebiniz önem arz etmekte olup, haklı fesih sebepleri bulunduğu takdirde bu konu ile ilgili noterden ihtar çekerek iş akdini haklı nedenle sizin feshetmeniz yararınıza olacaktır. İşyerinden ayrılma kararı verdiğiniz takdirde en hızlı şekilde iş hukuku uzmanı avukat yardımından yararlanmanız gerekmektedir.
Kıdem tazminatı alabilmem için ne gerekir?
İş hukuku mevzuatına göre işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için öncelikle işyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olması gerekmektedir. Bu sürenin belirlenmesinde farklı ölçütler bulunmaktadır. Diğer taraftan iş akdinizin sizin tarafınızdan haklı nedenle ya da işveren tarafından haksız olarak feshedilmesi gerekmektedir.
İş akdimi haklı nedenle feshettiğim takdirde işverenden hangi alacak haklarımı talep edebilirim?
Yukarıda da belirttiğimiz üzere öncelikle kıdem tazminatı almaya hak kazanabilirsiniz. Diğer taraftan işyerinde haftalık 45 saatten fazla çalışmanız varsa fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve tatillerde çalışıyor iseniz UBGT ücreti, Pazar günleri çalışıyor iseniz hafta tatili ücreti, iş mevzuatında düzenlenen yıllık izin süreleri çerçevesinde hak kazandığınız ancak kullanmadığınız yıllık izinlerin ücreti karşılığını, hak kazandığınız ancak ödenmeyen ücret alacaklarınızı ve duruma göre değişen bir kısım alacaklarınızı talep etme hakkınız doğmaktadır. Tüm bunlar için konusunda uzman iş hukuku avukatından yararlanmanız sizin yararınıza olacaktır.
İş yerinde iş kazası geçirdim. Ne yapmam gerekir?
İş kazası konusunda en önemli konu kusur tespiti olup burada en önemli iş uzman iş hukuku avukatına düşmektedir. Yine maluliyet durumunuzun tespiti, tutulan tutanaklar, tanıklar, deliller vs. bu konuda oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu konularda iyi bir hukuk desteği almanızda fayda bulunmaktadır.
İş yerinde iş kazası geçirdim. Haklarım nelerdir?
İş kazası sonrasında geçirmiş olduğunuz tedavi süreci, yaşamış olduğunuz acı, keder ve üzüntü manevi tazminat taleplerinizin ve davanızın temelini oluşturacaktır. Diğer taraftan maluliyet ve iş gücü kaybı oranınız ile yaşınız, göreviniz, aldığınız ücret gibi konular da maddi tazminat miktarının belirlenmesinde etkili olmaktadır.
Trafik kazası geçirdim. Ne yapmam gerekir?
Öncelikle trafik kazasında en önemli husus kaza tespit tutanakları olup, doğru ve etkili bir tutanağın hazırlanmış olması gerekmektedir. Diğer taraftan kaza sonrası aracınızda oluşan maddi hasar, zarar ve değer kayıplarının tespiti için gerekli eksper işleminin yaptırılması ya da avukat aracılığı ile mahkeme kanalı ile tespit yaptırmanız gerekmektedir. Genellikle sigorta şirketlerinin eksperlerinin eksik hesap yaptıkları ve tahsilat konusunda sıkıntı çıkardıklarını görmekteyiz. Bu nedenle kazanın en başından itibaren uzman avukat yardımından yararlanmanız lehinize olacaktır.
Trafik kazası sonrası haklarım nelerdir?
Trafik kazası sonrası aracınızda oluşan zararın giderilmesi için karşı aracın/tarafın sigorta şirketi ve karşı tarafa dava açarak tazmin etme imkanınız bulunmaktadır. Diğer taraftan trafik kazası sonucunda kendinizin ya da araçta bulunan diğer kişilerin yaralanması ya da ölmesi gibi durumlar söz konusu olmuş ise burada alınan raporlar, tutanaklar, şahitler, kamera kayıtları gibi araştırılması ve toplanması gerekli bir çok delil bulunmakta olup, konu ile ilgili sorumlular hakkında trafik kazası ve tazminat davaları hakkında uzman bir avukat yardımından yararlanmanızı tavsiye ederiz. Hem maddi tazminat hem de manevi tazminat haklarınızı ancak bu şekilde talep edebilir ve hak kaybı yaşamanızın önüne geçmiş olursunuz.
iletişim
© 2019 ALTAN HUKUK & DANIŞMANLIK BÜROSU | Tüm Hakları Saklıdır.