Altan Hukuk | Kumar Oynatma Suçları

Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama Suçu

 Ceza Kanunu’nun tatbik edilmesinde kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlar olarak kabul edilmektedir.

Türk Ceza Kanunu’nun 228. maddesinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu şu şekilde düzenlenmiştir: “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere” adlî para cezası ile cezalandırılır.

Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır. Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Örneğin, internetten sanal bahis siteleri üzerinden kumar oynatan kişiler bu fıkra hükmü gereği cezalandırılır. Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

 Adli para cezası, yasalarımızda, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türü olarak düzenlenmiştir. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir. Çünkü, hapis cezasının yanında adli para cezası yaptırım olarak düzenlenmiştir.

 Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi içerisinde belli koşullar yerine getirildiğinde ceza kararının hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde ortadan kaldırılması ve nihayetinde davanın düşmesine neden olan bir ceza muhakemesi kurumudur. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu nedeniyle hükmedilen hapis veya adli para cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilmesi mümkündür.

Cezanın ertelenmesi, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası hakkında erteleme hükümlerinin uygulanması da aynı hagb kararında olduğu gibi mümkündür.

Suçun Şikayet Süresi, Zamanaşımı Süresi, Uzlaşma ve Görevli Mahkeme

  Uzlaşma, suç isnadı altındaki şahıs ile suçun mağduru olan şahsın bir uzlaştırmacı aracılığıyla iletişim kurarak anlaşması olarak tanımlanmaktadır. Uzlaşmaya tabi suçlar tahdidi olarak sayılmış olup, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu uzlaşmaya tabi suçlardan değildir.

  Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu, şikayete tabi suçlar arasında yer almamaktadır. Bu nedenle şikayetten vazgeçme, ceza davasının düşmesi sonucunu doğurmayacaktır. Belirtilen suç, savcılık tarafından re’sen soruşturulmalıdır. Ancak yine de şikayet hakkı kullanılacak ise dava zamanaşımı süresinde kullanılması gerekmektedir.

  Dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren belirli bir süre geçtiği halde dava açılmamış veya dava açılmasına rağmen kanuni süre içerisinde sonuçlandırılmamış ise ceza davasının düşmesi sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçuna uygulanacak olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir.

  Bu suçla ilgili olarak kanunda belirtilen hapis ve para cezasının miktarları da göz önünde bulundurulduğunda ceza davaları konusunda uzman bir ceza avukatına danışmanız fazlası ile önem arz etmektedir.
Altan Hukuk Bürosu, Kayseri avukat, Kayseri ağır ceza avukatı, ceza davası avukatı ve Kayseri ceza avukatı olarak konusunda uzmanlaşmış avukatları ile hizmet vermektedir.

iletişim
© 2019 ALTAN HUKUK & DANIŞMANLIK BÜROSU | Tüm Hakları Saklıdır.