Altan Hukuk | Boşanma Davaları

Boşanma Davaları

Boşanma davası, tarafların evliliklerini Türk Medeni Kanununda belirtilen yasal şartlardan bir veya bir kaçının oluşması nedeniyle sona erdirmek amacı ile aile mahkemesine yapılan başvurudur. Boşanma sebepleri Türk Medeni Kanununda özel ve genel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılmıştır. Bunlardan özel boşanma sebepleri, zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığıdır. Belirtmiş olduğumuz özel sebepler sınırlı sayıda sayılmış olup bunların dışında özel boşanma sebebi bulunmamaktadır.

Genel boşanma sebepleri ise TMK m.166’ya göre evlilik birliğinin temelinden sarsılması, eylemli ayrılık nedeniyle boşanma ve anlaşmalı boşanma olarak sınıflandırılmaktadır.

İşbu makalemizde genel boşanma sebeplerinden evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma sebebinin nedenlerini kısaca inceleyeceğiz. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında boşanma konusu davranışlar:

  Boşanma davasında velayetin düzenlenmesi kamu düzeni ile ilgili olduğundan, aile mahkemesi hakimi velayete ilişkin düzenleme yapmak ve çocuğun velayetini eşlerden birine vermek zorundadır. Velayet hakkının kullanılması sağlararası bir sözleşme ya da ölüme bağlı tasarrufla sınırlanamaz. Velayet hakkı münhasıran anne ve babaya tanınan bir hak olduğundan ana ve baba dışında hiç kimseye tevdi olunamaz. Boşanma davasında velayetin düzenlenmesi yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınır.

Duygusal şiddetle evlilik birliğinin sarsılması

 • Küçültücü davranmak: alay etmek, aşağılamak, küçük düşürmek, tükürmek, küçümsemek, başkalarıyla karşılaştırmak, sırları açıklamak, dedikodu çıkarmak, iftira atmak, beğenmemek.
 • Suçlayıcı davranmak: çocuğun kendisinden olmadığı ile suçlamak, hırsızlıkla suçlamak, kötü yolda olmakla suçlamak, sadakatsizlikle suçlamak, sapık ilişkiyle suçlamak, iktidarsızlıkla suçlamak, başkalarıyla ilgilenmekle suçlamak, güven sarsıcı davranışla suçlamak, aldatmakla suçlamak.
 • Hakaret edici davranmak: eşine hakaret etmek, çocuklarına hakaret etmek, ailesine hakaret etmek, karşılıklı hakaret etmek.
 • Sevgisiz davranmak: başkasını sevdiğini söylemek, eşini sevmediğini söylemek, zorla evlendirildiğini söylemek, başkası ile evleneceğini söylemek, eşinden sıkıldığını söylemek, eşinden soğuduğunu söylemek, eşini istemediğini söylemek, eşinden iğrendiğini söylemek.
 • Baskıcı davranmak: aşırı kıskançlık göstermek, başkalarıyla görüştürmemek, tehdit etmek, uzaklaştırmak, baskı yapmak, korkutmak.
 • İlgisiz davranmak: aileyle ilgilenmemek, eşinin hastalığıyla ilgilenmemek, evle ilgilenmemek, beden ve ev temizliği ile ilgilenmemek.
 • Dışlayıcı davranmak: habersiz çocuk aldırmak, evliliğin kendisine göre olmadığını söylemek, sebepsiz intihara kalkışmak, eski eşinin resmini saklamak.

Ekonomik şiddetle evlilik birliğinin sarsılması

 • Birlik görevlerini yerine getirmemek, konut sağlamamak, borçlandırıcı davranışlarda bulunmak, çalışmamak, çalıştırmamak

Cinsel şiddetle evlilik birliğinin sarsılması

 • Cinsel ilişki sorunları bulunmak: cinsel ilişki kuramamak, istenmeyen şekilde ilişki kurmak, istek dışı cinsel ilişki kurmak, cinsel ilişkiden kaçınmak
 • Cinsel açıklamada bulunmak: cinsel yetersizliği açıklamak, eşini satacağını açıklamak, cinsel suçlamada bulunmak.
 • Cinsel sapkınlıkta bulunmak: cinsel tacizde bulunmak, cinsel tacize seyirci kalmak.
 • Güven sarsıcı davranışlarda bulunmak
 • Sadakate aykırı davranışlarda bulunmak

Fiziksel şiddetle evlilik birliğinin sarsılması

 • Doğrudan fiziksel şiddet: dövmek, yaralamak, fırlatmak, ısırmak, itmek, cisimle vurmak, tekmelemek, saçını çekmek, tırmalamak
 • Dolaylı fiziksel şiddet: kilitlemek, zarar vermek, zorlama içeren davranışa bulunmak.

Sosyal şiddetle evlilik birliğinin sarsılması

 • Sosyal hayata aykırı davranışlarda bulunmak
 • Aykırı dinsel davranışlarda bulunmak

Görsel şiddetle evlilik birliğinin sarsılması

 • Günlükteki anlatımlar
 • Telefon kayıtları
 • Televizyon görüntüsü
 • Fotoğraf görüntüsü
 • Mektup içeriği

Yukarıda tek tek belirtmiş olduğumuz hususlar evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında sebep olarak gösterilen bazı davranışlardır. Bunlar özel boşanma sebepleri gibi sınırlı sayıda olmayıp olayın özelliğine göre değişiklik arz edebilmektedir. Belirtilen sebepler daha da detaylandırılıp içeriğine başkaca boşanma sebepleri eklenebilmektedir. Boşanma davalarında en önemli olgu hangi tarafın kusurlu olduğudur. Tazminata hangi tarafın hak kazanacağı tamamen kusurla ilgili bir husustur. Bunun yanı sıra belirlenecek tazminatın miktarı da yine kusurun ağırlığıyla ilgilidir. Bu nedenle boşanma davası açarken somut olayın özelliğine göre doğru sebeplere dayanılması gerekmekte, tüm deliller ortaya konularak hukuki nedenlerle ilişkilendirilmeli ve kusurun belirlenmesinde tüm etkili yollara başvurulmalıdır. Bu nedenle boşanma davaları konusunda uzman bir boşanma avukatına danışmanız fazlası ile önem arz etmektedir. Altan Hukuk Bürosu, Kayseri avukat, Kayseri boşanma avukatı, aile hukuku avukatı ve Kayseri anlaşmalı boşanma avukatı olarak konusunda uzmanlaşmış avukatları ile hizmet vermektedir.

iletişim
© 2019 ALTAN HUKUK & DANIŞMANLIK BÜROSU | Tüm Hakları Saklıdır.